Chứng chỉ Quỹ là gì? 3 Loại Quỹ đầu tư phổ biến tại TTCK Việt Nam

Chào mừng bạn đến với Zenstock về chủ đề Chứng chỉ Quỹ là gì? Trong thế giới đầu tư tài chính, có nhiều loại sản phẩm và công cụ khác nhau để nhà đầu tư lựa chọn. Một trong những sản phẩm đặc biệt quan trọng và ngày càng phổ biến là Chứng chỉ Quỹ Mở (Open-End Funds), Chứng chỉ Quỹ Đóng (Closed-End Funds)Chứng chỉ Quỹ hoán đổi (ETF) hay còn gọi là ETFs (Exchange-Traded Funds).

Chứng chỉ Quỹ là một loại công cụ đầu tư độc đáo có những đặc điểm độc đáo giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục, giảm rủi ro và tạo cơ hội sinh lời hấp dẫn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào việc hiểu Chứng chỉ Quỹ là gì và tầm quan trọng của chúng trong lĩnh vực đầu tư tài chính.

Chứng chỉ Quỹ là gì?

Chứng chỉ Quỹ là gì?

Chứng chỉ Quỹ là một loại đầu tư tập thể, trong đó một quỹ đầu tư tập hợp tiền của nhiều người đầu tư cá nhân và đầu tư số tiền này vào một danh mục đầu tư được quản lý chuyên nghiệp. Mỗi nhà đầu tư chứng chỉ quỹ sẽ sở hữu một phần của danh mục đầu tư này, được biểu thị bằng số lượng chứng chỉ quỹ mà họ nắm giữ.

Các điểm quan trọng về Chứng chỉ Quỹ bao gồm:

Quản lý chuyên nghiệp: Quỹ được quản lý bởi các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp có kiến thức và kinh nghiệm về thị trường tài chính. Điều này giúp cải thiện hiệu suất đầu tư và quản lý rủi ro.

Diversification (Đa dạng hóa): Quỹ đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt, và các tài sản tài chính khác. Điều này giúp giảm nguy cơ rủi ro bằng cách phân tán đầu tư.

Tiếp cận dễ dàng: Chứng chỉ Quỹ thường dễ tiếp cận và mua bằng cách mở tài khoản đầu tư tại một công ty quản lý quỹ hoặc sàn giao dịch tài chính.

Liquidity (Tính thanh khoản): Chứng chỉ Quỹ thường có mức thanh khoản cao, điều này có nghĩa là bạn có thể mua và bán chúng một cách dễ dàng trong suốt thời gian giao dịch thị trường.

Minh bạch: Giá trị ròng của quỹ (Net Asset Value – NAV) được tính toán và công bố hàng ngày, cho phép nhà đầu tư theo dõi và kiểm tra hiệu suất đầu tư của họ.

Chứng chỉ Quỹ Mở là gì?

Chứng chỉ Quỹ Mở là một loại quỹ đầu tư tập thể được quản lý chuyên nghiệp và mở cửa cho việc mua và bán chứng chỉ quỹ vào mọi thời điểm, thường theo giá trị tài sản ròng (Net Asset Value – NAV) của quỹ tại thời điểm đó. Tính linh hoạt trong việc mua và bán chứng chỉ quỹ Mở là điểm nổi bật so với một số loại quỹ đầu tư khác, chẳng hạn như Quỹ Đóng (Closed-End Funds).

Các điểm quan trọng về Chứng chỉ Quỹ Mở bao gồm:

 1. Đa dạng hóa: Chứng chỉ Quỹ Mở thường đầu tư vào một loạt tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt, và tài sản khác. Điều này giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ, giảm nguy cơ rủi ro.
 2. Quản lý chuyên nghiệp: Quỹ Mở được quản lý bởi các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp, có kiến thức và kinh nghiệm trong việc lựa chọn và quản lý tài sản. Điều này giúp cải thiện hiệu suất đầu tư và quản lý rủi ro.
 3. Mở cửa cho việc mua và bán: Nhà đầu tư có thể mua và bán chứng chỉ quỹ Mở vào bất kỳ thời điểm nào theo giá trị NAV của quỹ. Khả năng này tạo sự linh hoạt cho nhà đầu tư để tận dụng cơ hội thị trường hoặc quyết định rút tiền khi cần.
 4. NAV (Net Asset Value): NAV là giá trị tài sản ròng của quỹ, thường được tính hàng ngày sau khi thị trường đóng cửa. Giá trị NAV này thể hiện giá trị tài sản của một chứng chỉ quỹ Mở và cũng là giá mua/bán chứng chỉ quỹ Mở.

Cách hoạt động của Chứng chỉ Quỹ Mở

Để hiểu cách Chứng chỉ Quỹ Mở hoạt động, hãy xem qua các bước cơ bản sau:

 1. Thu thập vốn: Quỹ Mở thu thập vốn từ các nhà đầu tư bằng cách mở cửa để bán chứng chỉ quỹ. Nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ Mở với giá trị NAV của quỹ tại thời điểm mua.
 2. Quản lý tài sản: Sau khi thu thập đủ vốn, quỹ sẽ quản lý và đầu tư vào các loại tài sản khác nhau, tuân thủ theo chiến lược đầu tư của quỹ.
 3. Tính toán NAV: NAV của quỹ được tính hàng ngày sau khi thị trường đóng cửa. Điều này thường bao gồm việc cộng tổng giá trị của tất cả tài sản của quỹ và chia cho số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành.
 4. Mua và bán chứng chỉ quỹ: Nhà đầu tư có thể mua và bán chứng chỉ quỹ vào bất kỳ thời điểm nào, thường theo giá trị NAV tại thời điểm đó. Điều này cho phép họ thực hiện giao dịch linh hoạt, không phụ thuộc vào thị trường mở cửa.
 5. Phân phối thu nhập và lợi tức: Nếu quỹ nhận được cổ tức hoặc lợi tức từ các tài sản trong danh mục, nó có thể chia sẻ thu nhập này với các nhà đầu tư theo tỷ lệ số lượng chứng chỉ quỹ mà họ sở hữu.

Lợi ích của đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ Mở

Chứng chỉ Quỹ Mở mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, và dưới đây là một số điểm quan trọng:

 1. Đa dạng hóa: Chứng chỉ Quỹ Mở cho phép bạn đầu tư vào một loạt tài sản khác nhau, từ cổ phiếu đến trái phiếu, thậm chí cả tiền mặt. Điều này giúp bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình và giảm rủi ro.
 2. Quản lý chuyên nghiệp: Quỹ Mở được quản lý bởi các nhà quản lý quỹ có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về thị trường tài chính. Điều này giúp cải thiện hiệu suất đầu tư và tối ưu hóa quản lý rủi ro.
 3. Linh hoạt trong giao dịch: Khả năng mua và bán chứng chỉ quỹ Mở vào bất kỳ thời điểm nào theo giá trị NAV của quỹ tạo ra sự linh hoạt cho nhà đầu tư để thực hiện giao dịch theo nhu cầu và mục tiêu đầu tư của họ.
 4. Tính minh bạch: Giá trị NAV của quỹ được tính toán hàng ngày và công bố công khai, giúp nhà đầu tư theo dõi và kiểm tra hiệu suất đầu tư của họ.
 5. Tính thanh khoản: Do tính chất mở cửa của quỹ, chứng chỉ quỹ Mở thường có tính thanh khoản cao, giúp bạn dễ dàng mua và bán chúng.

Chứng chỉ Quỹ Mở là một công cụ đầu tư đa dạng hóa và linh hoạt cho nhà đầu tư. Với khả năng quản lý chuyên nghiệp, khả năng đa dạng hóa danh mục đầu tư, và tính thanh khoản cao, chúng đã trở thành một phần quan trọng của chiến lược đầu tư của nhiều người. Tuy nhiên, nhớ rằng việc nghiên cứu và hiểu rõ về quỹ cụ thể và mục tiêu đầu tư của bạn là quan trọng để đảm bảo rằng bạn đang đầu tư theo cách tốt nhất cho tình hình tài chính cá nhân của mình.

Chứng chỉ Quỹ Đóng là gì?

Chứng chỉ Quỹ Đóng là một loại quỹ đầu tư tập thể mà số lượng cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ đã được phát hành là cố định và không thay đổi theo thời gian. Điều này làm cho Chứng chỉ Quỹ Đóng khác biệt với Chứng chỉ Quỹ Mở, nơi số lượng chứng chỉ quỹ có thể tăng hoặc giảm theo nhu cầu của thị trường.

Các điểm quan trọng về Chứng chỉ Quỹ Đóng bao gồm:

 1. Số lượng cố định: Số lượng chứng chỉ quỹ của một Quỹ Đóng được xác định khi quỹ được thành lập và thường không thay đổi. Điều này tạo ra tính thanh khoản thấp hơn so với Chứng chỉ Quỹ Mở hoặc ETFs.
 2. Giao dịch trên thị trường phụ: Chứng chỉ Quỹ Đóng được giao dịch trên thị trường phụ (secondary market) giống như cổ phiếu thông thường. Giá của chúng phụ thuộc vào cung và cầu trên thị trường và có thể khác biệt so với giá trị tài sản ròng (Net Asset Value – NAV) của quỹ.
 3. Rủi ro thanh khoản: Do số lượng chứng chỉ quỹ cố định và tính chất giao dịch trên thị trường phụ, Chứng chỉ Quỹ Đóng thường có tính thanh khoản thấp hơn và có thể gặp khó khăn trong việc mua và bán so với Chứng chỉ Quỹ Mở hoặc ETFs.

Cách hoạt động của Chứng chỉ Quỹ Đóng

Để hiểu cách Chứng chỉ Quỹ Đóng hoạt động, hãy xem qua các bước cơ bản sau:

 1. Phát hành ban đầu: Khi một Quỹ Đóng được thành lập, một số lượng cố định chứng chỉ quỹ ban đầu được phát hành và bán ra công chúng thông qua giao dịch trên thị trường cố định.
 2. Giao dịch trên thị trường phụ: Sau khi phát hành ban đầu, chứng chỉ quỹ sẽ được giao dịch trên thị trường phụ, nơi các nhà đầu tư mua và bán chúng giống như cổ phiếu. Giá của chứng chỉ quỹ sẽ phụ thuộc vào cung và cầu trên thị trường này và có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị NAV của quỹ.
 3. Quản lý danh mục: Quỹ Đóng quản lý danh mục đầu tư của mình theo chiến lược được xác định trong quy định thành lập quỹ. Danh mục có thể bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt và tài sản tài chính khác.
 4. Không có luồng tiền đầu vào mới: Không có tiền mới đầu tư vào quỹ sau khi phát hành ban đầu. Do đó, quỹ không thể mua thêm tài sản mới hoặc bán tài sản hiện có để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư.
 5. Dividends và lợi tức: Nếu danh mục đầu tư của quỹ sinh lời hoặc nhận cổ tức từ tài sản, quỹ có thể chia sẻ thu nhập này với các nhà đầu tư dưới dạng dividends hoặc lợi tức.

Lợi ích của đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ Đóng

Mặc dù có nhược điểm về tính thanh khoản thấp và sự hạn chế về mở rộng danh mục đầu tư, Chứng chỉ Quỹ Đóng vẫn mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư:

 1. Đa dạng hóa: Quỹ Đóng thường đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau, giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn.
 2. Quản lý chuyên nghiệp: Quỹ Đóng được quản lý bởi các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp, có kiến thức và kinh nghiệm trong việc quản lý danh mục đầu tư.
 3. Thu nhập ổn định: Nếu danh mục đầu tư của quỹ tạo ra thu nhập từ cổ tức hoặc lợi tức, bạn có thể nhận được tiền mặt từ quỹ dưới dạng dividends hoặc lợi tức.
 4. Chi phí quản lý thấp hơn: Do không có luồng tiền đầu vào mới và số lượng cổ phiếu cố định, quỹ thường có chi phí quản lý thấp hơn so với quỹ tương tự có mở rộng danh mục đầu tư.

Chứng chỉ Quỹ Đóng là một công cụ đầu tư tài chính đặc biệt, mang lại cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư và quản lý chuyên nghiệp. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng tính thanh khoản thấp và sự hạn chế về mở rộng danh mục đầu tư có thể tạo ra rủi ro và thách thức cho nhà đầu tư.

Việc nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu rõ về quỹ cụ thể, mục tiêu đầu tư của bạn, và tính chất của thị trường Chứng chỉ Quỹ Đóng là quan trọng để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng công cụ này một cách hiệu quả và phù hợp với tình hình tài chính của mình.

So sánh Quỹ Đóng và Quỹ Mở

Đặc điểmQuỹ mởQuỹ đóng
Tính thanh khoảnĐảm bảo tốt tính thanh khoảnThanh khoản thấp hơn
Tỷ lệ nắm giữ tiền mặtQuỹ có khoản dự trữ tiền mặt để đáp ứng việc mua lại chứng chỉ quỹTương đối thấp, về lý thuyết quỹ có thể đầu tư toàn bộ số tiền hiện có
Giá giao dịchCăn cứ theo giá trị tài sản ròng/đơn vị quỹCăn cứ vào nhu cầu mua và bán trên thị trường
Phương thức giao dịchTrực tiếp với công ty quản lý quỹ (có thể có phí phát hành và phí mua lại)Chứng chỉ quỹ đóng được niêm yết. Nhà đầu tư giao dịch chứng chỉ quỹ như một chứng khoán niêm yết thông qua sàn giao dịch và công ty môi giới chứng khoán.
Sự thay đổi quy mô quỹQuy mô quỹ có thể thay đổi đáng kể thông qua hoạt động phát hành/mua lại chứng chỉ quỹQuy mô quỹ vẫn giữ nguyên cho đến ngày đáo hạn (trừ khi tăng vốn)
Thời gian hoạt độngKhông xác định thời hạnThời hạn xác định

Chứng chỉ Quỹ hoán đổi (ETF) là gì?

Chứng chỉ Quỹ (ETF) là một loại công cụ đầu tư tài chính mà nhà đầu tư có thể mua và bán trên sàn giao dịch, tương tự như cổ phiếu. ETFs được thiết kế để theo dõi và sao chép hiệu suất của một chỉ số, một nguồn tài sản, hoặc một danh mục đầu tư cụ thể. Điều này có nghĩa là khi bạn đầu tư vào một ETF, bạn đang đầu tư vào một tập hợp các tài sản tài chính khác nhau mà ETF theo dõi.

Một số đặc điểm quan trọng của Chứng chỉ Quỹ bao gồm:

 1. Thanh khoản cao: ETFs được niêm yết và giao dịch trên sàn giao dịch, điều này làm tăng tính thanh khoản của chúng. Điều này có nghĩa là bạn có thể dễ dàng mua và bán ETFs trong suốt thời gian giao dịch thị trường, giống như việc giao dịch cổ phiếu.
 2. Đa dạng hóa: ETFs cho phép nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Thay vì phải mua từng cổ phiếu hoặc tài sản riêng lẻ, bạn có thể đầu tư vào một ETF duy nhất, cho phép bạn tiếp cận nhiều loại tài sản khác nhau, từ cổ phiếu đến trái phiếu, hàng hóa và thậm chí cả tiền tệ.
 3. Chi phí thấp: So với một số loại quỹ đầu tư khác, ETFs thường có chi phí quản lý thấp hơn. Điều này có thể làm tăng tỷ lệ lợi nhuận net mà nhà đầu tư có thể thu được.
 4. Khả năng giao dịch trong ngày: Bạn có thể mua và bán ETFs trong suốt thời gian mở cửa của sàn giao dịch, cho phép bạn kiểm soát đầu tư của mình và phản ứng nhanh chóng với biến động thị trường.

Cách hoạt động của Chứng chỉ Quỹ ETF

Để hiểu rõ hơn về cách Chứng chỉ Quỹ hoạt động, hãy xem qua các bước cơ bản sau đây:

 1. Tạo nguồn tài sản (Creation): Nhà quản lý quỹ hoặc tổ chức tài chính tạo ra một ETF bằng cách mua một tập hợp tài sản tài chính, thường là cổ phiếu hoặc trái phiếu theo tỷ lệ mục tiêu của ETF. Sau đó, họ chuyển giao tài sản này cho một tập hợp các chứng chỉ quỹ mới (units) của ETF.
 2. Niêm yết trên sàn (Listing): Chứng chỉ quỹ mới tạo ra sau đó được niêm yết trên sàn giao dịch. Nhà đầu tư có thể mua và bán chúng trên sàn giống như giao dịch cổ phiếu thông thường.
 3. Giao dịch trên thị trường mở (Secondary Market Trading): Sau khi ETFs được niêm yết trên sàn, nhà đầu tư có thể mua và bán chúng từ nhau trên thị trường mở. Giá của ETFs thay đổi theo thời gian dựa trên cung và cầu.
 4. Áp giá (Arbitrage): Cách mà giá của ETFs duy trì gần như bằng giá trị tài sản bên trong chúng là thông qua quá trình áp giá. Người tạo nguồn tài sản (creation) và các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường tham gia vào quá trình này để đảm bảo rằng giá ETFs không sai lệch quá xa so với giá trị tài sản thực.
 5. Quyền sở hữu và lợi tức (Ownership and Dividends): Khi bạn mua một Chứng chỉ Quỹ, bạn trở thành chủ sở hữu một phần của danh mục tài sản bên trong ETF đó. Bạn cũng có thể nhận được cổ tức (dividends) nếu ETFs chứa các tài sản tài chính có lợi tức.

Lợi ích của đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ ETF

Sự phổ biến ngày càng tăng của Chứng chỉ Quỹ không phải là ngẫu nhiên. Có nhiều lợi ích khi đầu tư vào ETFs, và dưới đây là một số điểm quan trọng:

 1. Diversification (Đa dạng hóa): ETFs cho phép bạn đầu tư vào một loạt các tài sản khác nhau, giúp bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Điều này giảm nguy cơ đối mặt với rủi ro do sự biến động của một tài sản cụ thể.
 2. Liquidity (Tính thanh khoản): Do được niêm yết và giao dịch trên sàn, ETFs thường có mức thanh khoản cao. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể mua và bán chúng dễ dàng trong suốt thời gian giao dịch thị trường.
 3. Chi phí thấp: ETFs thường có chi phí quản lý thấp hơn so với một số loại quỹ đầu tư truyền thống. Điều này có thể tăng tỷ lệ lợi nhuận net mà bạn có thể thu được.
 4. Tính minh bạch: Giá và danh mục của ETFs thường được công bố hàng ngày, giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi và kiểm tra sự hiệu suất của họ.
 5. Khả năng giao dịch trong ngày: Khả năng mua và bán ETFs trong suốt thời gian mở cửa của sàn giao dịch cho phép bạn kiểm soát đầu tư của mình và phản ứng nhanh chóng với biến động thị trường.
 6. Khả năng đầu tư toàn cầu: Có nhiều ETFs theo dõi chỉ số hoặc danh mục đầu tư quốc tế, cho phép bạn tham gia vào thị trường toàn cầu một cách dễ dàng.

Cách đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ ETF

Để bắt đầu đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ, bạn có thể tuân theo các bước sau đây:

 1. Nghiên cứu và lập kế hoạch: Trước khi đầu tư, bạn cần nghiên cứu thị trường và xác định mục tiêu đầu tư của mình. Bạn muốn đầu tư vào ngành công nghiệp cụ thể, loại tài sản cụ thể, hay bạn muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình?
 2. Chọn ETF phù hợp: Dựa trên mục tiêu đầu tư của bạn, bạn nên tìm hiểu về các ETF có sẵn trên thị trường liên quan đến mục tiêu đó. Điều này bao gồm việc xem xét các chỉ số hoặc danh mục của ETF, xem xét hiệu suất lịch sử của chúng và đảm bảo bạn hiểu rõ chi phí giao dịch và quản lý của chúng.
 3. Mở tài khoản đầu tư: Để mua và bán ETFs, bạn cần mở một tài khoản đầu tư tại một sàn giao dịch có thị trường ETFs. Sau khi tài khoản được mở, bạn có thể tiến hành giao dịch.
 4. Mua ETF: Sau khi đã xác định được ETF bạn muốn đầu tư và đã mở tài khoản đầu tư, bạn có thể đặt lệnh mua. Hãy lựa chọn số lượng cổ phiếu ETF bạn muốn mua và giá bạn sẽ mua vào. Đặt lệnh này giống như việc mua bán cổ phiếu thông thường.
 5. Theo dõi và điều chỉnh danh mục: Sau khi đầu tư vào ETF, hãy theo dõi danh mục của bạn và điều chỉnh nó theo thời gian nếu cần thiết. ETFs thường thay đổi theo thời gian, vì vậy bạn cần xem xét lại danh mục của mình để đảm bảo rằng nó vẫn phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn.
 6. Tư duy dài hạn: Nhớ rằng đầu tư vào ETF thường là một chiến lược dài hạn. Đừng hoảng loạn khi thị trường dao động, và hãy duy trì tư duy đầu tư dài hạn.

Chứng chỉ Quỹ (ETF) là một công cụ đầu tư tài chính mạnh mẽ và linh hoạt cho nhà đầu tư. Với tính thanh khoản cao, khả năng đa dạng hóa, chi phí thấp và khả năng giao dịch trong ngày, ETFs đã trở thành một phần quan trọng của danh mục đầu tư của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhớ rằng việc nghiên cứu kỹ lưỡng và lập kế hoạch là quan trọng để đảm bảo rằng bạn đầu tư vào các ETF phù hợp với mục tiêu tài chính của bạn và hiểu rõ rủi ro liên quan.

So sánh Quỹ ETF và Quỹ mở

 • Quỹ mở và quỹ ETF đều là quỹ đầu tư dạng mở, theo đó chứng chỉ quỹ liên tục được phát hành và mua lại một cách không giới hạn
 • Có những mục tiêu đầu tư khác nhau phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư khác nhau.

So sánh Quỹ ETF và Quỹ mở điểm khác nhau

Quỹ ETFQuỹ mở
Bên cạnh thị trường sơ cấp, nhà đầu tư có thể mua, bán chứng chỉ quỹ thông qua Sàn giao dịch chứng khoán (thị trường thứ cấp), do quỹ ETF được niêm yết và giao dịch giống như một cổ phiếu trên sàn.Nhà đầu tư của quỹ mở chỉ có thể mua, bán trực tiếp chứng chỉ quỹ thông qua Công ty Quản lý Quỹ (thị trường sơ cấp).
Quỹ ETF thường mô phỏng chỉ số, chiến lược đầu tư thụ động.Quỹ mở thường có chiến lược đầu tư chủ động, chứng khoán đầu tư được lựa chọn một cách cẩn trọng.
Quỹ ETF có chi phí hoạt động thấp hơn. Phí quản lý quỹ thấp do hoạt động đầu tư thụ động theo chỉ số.Quỹ mở có chi phí hoạt động cao hơn quỹ ETF. Phí quản lý quỹ cao hơn do có sự quản lý chủ động của đội ngũ đầu tư.
Giá chứng chỉ quỹ được xác định bởi các giao dịch trong ngày và được giữ bám sát theo giá trị tài sản ròng/đơn vị quỹ.Giá chứng chỉ quỹ được xác định là giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày giao dịch.

Phương thức giao dịch

Ở thị trường sơ cấp, quỹ ETF không bán chứng chỉ quỹ riêng lẻ trực tiếp cho nhà đầu tư, mà chỉ phát hành theo lô lớn. Ở Việt Nam, một lô đơn vị quỹ ETF trên thị trường sơ cấp gồm tối thiểu 100.000 chứng chỉ quỹ ETF.

Nhà đầu trên thị trường sơ cấp không mua lô đơn vị quỹ bằng tiền, mà thay vào đó mua các lô đơn vị quỹ ETF bằng danh mục chứng khoán cơ cấu – mô phỏng theo danh mục của chỉ số tham chiếu đã được chấp thuận. Các nhà đầu tư mua trực tiếp các lô đơn vị quỹ thường là những tổ chức đầu tư và các thành viên lập quỹ.

Sau khi mua các lô đơn vị quỹ, nhà đầu tư có thể chia nhỏ ra và bán các chứng chỉ quỹ ETF trên thị trường thứ cấp. Điều này cho phép các nhà đầu tư khác mua các đơn vị quỹ riêng lẻ, thay vì mua lô lớn trên thị trường sơ cấp.

Nhà đầu tư muốn bán chứng chỉ quỹ ETF sẽ có hai sự lựa chọn: (i) bán chứng chỉ quỹ riêng lẻ cho các nhà đầu tư khác trên thị trường thứ cấp, hoặc (ii) bán các lô đơn vị quỹ ngược lại cho quỹ ETF.

Chứng chỉ Quỹ ETF được định giá như thế nào?

Công ty quản lý quỹ tính toán và công bố giá trị tài sản ròng (NAV, Net Asset Value) của quỹ ETF, và giá trị tài sản ròng/đơn vị quỹ hàng ngày, dựa vào giá trị thị trường của các chứng khoán cơ cấu trong danh mục sau khi trừ đi các chi phí hoạt động của quỹ.

Trong phiên giao dịch, thị giá chứng chỉ quỹ có thể thay đổi liên tục do sự dao động của giá cổ phiếu trong danh mục đầu tư của quỹ hay nhu cầu mua/bán của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, cơ chế kinh doanh chênh lệch giá (arbitrage) thường giữ thị giá chứng chỉ quỹ ETF gần với NAV/đơn vị quỹ, cụ thể:

Nếu giá ETF cao hơn giá trị NAV/đơn vị quỹ, thì người tham gia kinh doanh arbitrage có thể mua các chứng khoán cơ cấu để đổi lấy đơn vị quỹ ETF và bán đơn vị quỹ ETF trên thị trường chứng khoán để kiếm lợi nhuận.

Nếu giá ETF thấp hơn giá trị NAV, thì người tham gia kinh doanh arbitrage có thể mua các đơn vị quỹ ETF trên thị trường chứng khoán để đổi lấy chứng khoán cơ cấu, và sau đó bán những chứng khoán riêng lẻ trên thị trường để kiếm lợi nhuận.

Vai trò của các quỹ đầu tư chứng khoán

Các quỹ đầu tư chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong thị trường tài chính và cung cấp một phương tiện đầu tư quan trọng cho cá nhân và tổ chức. Những quỹ này, bao gồm Quỹ Chứng khoán, Quỹ Đầu tư Mở, và Quỹ Đầu tư Đóng (Closed-End Funds), đã đóng góp vào sự phát triển của thị trường chứng khoán và giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về vai trò quan trọng của các quỹ đầu tư chứng khoán và cách chúng giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro và đạt được mục tiêu đầu tư của họ.

Các quỹ đầu tư chứng khoán đem đến cho các nhà đầu tư một mô hình quản lý dòng tiền vào danh mục đa dạng, giúp nhà đầu tư không tốn nhiều thời gian và công sức tìm hiểu thị trường. Từ đó, nhà đầu tư có thể sử dụng số tiền nhàn rỗi hiệu quả hơn và khả năng sinh lời cao, đặc biệt nếu không muốn gửi tiết kiệm với lãi suất mỗi năm chỉ ở mức vừa phải.

Ở góc độ vĩ mô, quỹ đầu tư chứng khoán góp phần tăng thanh khoản cho thị trường chứng khoán, phát triển thị trường vốn, thúc đẩy luồng tiền đầu tư từ nước ngoài. Các quỹ đầu tư chứng khoán cũng là các đơn vị tư vấn cho doanh nghiệp để quản trị nguồn lực sản xuất kinh doanh.

Chứng chỉ Quỹ mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư cá nhân, và dưới đây là một số điểm quan trọng:

Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Chứng chỉ Quỹ đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau, từ cổ phiếu đến trái phiếu, giúp bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình và giảm nguy cơ rủi ro.

Quản lý chuyên nghiệp: Quỹ được quản lý bởi các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp, có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng về thị trường tài chính. Điều này giúp cải thiện hiệu suất đầu tư và quản lý rủi ro.

Linh hoạt trong giao dịch: Khả năng mua và bán chứng chỉ quỹ vào bất kỳ thời điểm nào theo giá trị NAV tại thời điểm đó tạo sự linh hoạt cho nhà đầu tư để thực hiện giao dịch theo nhu cầu và mục tiêu đầu tư của họ.

Tính thanh khoản: Chứng chỉ Quỹ thường có tính thanh khoản cao, giúp bạn dễ dàng mua và bán chúng.

Tiết kiệm thời gian và kiến thức: Đầu tư vào chứng chỉ quỹ không yêu cầu bạn phải theo dõi và quản lý danh mục đầu tư hàng ngày. Quỹ đã có những người chuyên nghiệp làm điều này cho bạn.

Một số Quỹ đầu tư chủ yếu trên thị trường

STTTên quỹLoại quỹVốn điều lệ (VNĐ)Tình trạng hoạt động
1Quỹ ETF DCVFMVN DIAMONDETF102.000.000.000Đang hoạt động
2Quỹ ETF DCVFMVN30Quỹ ETF56.581.812.800Đang hoạt động
3Quỹ ETF IPAAM VN100Quỹ ETF52.000.000.000Đang hoạt động
4Quỹ ETF MAFM VN30Quỹ ETF115.000.000.000Đang hoạt động
5Quỹ ETF SSIAM VN30Quỹ hoán đổi danh mục56.000.000.000Đang hoạt động
6Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEADQuỹ hoán đổi danh mục262.000.000.000Đang hoạt động
7Quỹ ETF SSIAM VNX50Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)101.000.000.000Đang hoạt động
8Quỹ ETF VinaCapital VN100Quỹ ETF53.000.000.000Đang hoạt động
Quỹ đầu tư chứng khoán năng động DCQuỹ mở1.000.000.000.000Đang hoạt động
Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản ViệtQuỹ mở54.314.089.552Đang hoạt động
11Quỹ đàu tư giá trị Việt NamQuỹ thành viên50.000.000.000Đang hoạt động
13Quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt NamQuỹ đóng50.000.000.000Đang hoạt động
14Quỹ đầu tư Chủ động VNDQuỹ mở56.596.500.000Đang hoạt động